Tento web (stejně jako facebooková skupina Školství Prahy 11) vznikl jako reakce na dlouhodobý nezájem komunálních politiků o stav školství. Agenda politických stran se zúžila na téma investic (rekonstukcí, dostaveb) a nijak neřeší, co se děje uvnitř škol, tedy to hlavní. Zároveň ve veřejném prostoru chybí celá řada informací, ke kterým je třeba se mnohdy složitě dostávat.

Cílem je zveřejňovat na jednom místě informace chybějící na webu MČ Praha 11 či webech škol. Zároveň otevírat a podporovat diskusi mezi všemi, kteří chtějí  školství v naší městské části rozvíjet.

Pokud máte jakékoli připomínky, dotazy pište do diskuse ve facebookové skupině či se ozvěte na e-mail marek.adler2014gmail.com.