V říjnu 2018 se rozběhl cyklus setkání pod názvem Alternativní směry ve vzdělávání. Setkání hostí Scioškola Praha 11. Vedení školy děkujeme za poskytnutí prostor.

Přehled dosud známých termínů akcí:

Pro školní rok 2019/2020 plánujeme setkání s tématy:

  • Svoboda a hranice
  • Školské rady, zapojení rodičů do chodu školy
  • Školní vzdevzdělá program – co v něm (ne)najdeme
  • Klíčové kompetence a učivo – nepřátelé?