• Je třeba zpracovat novou koncepci rozvoje školství Prahy 11. Ta aktuální je platná od roku 2009 a najdete ji zde.
  • Na situaci upozorněn radní pro školství Jakub Lepš. Podle jeho vyjádření nová koncepce nebude a nahrazuje ji MAP (zde).
  • Podle vyjádření předsedy komise pro výchovu a vzdělávání Jana Chudíka je koncepce z roku 2009 stále platná a aktuální.
  • Naděje svítá s tvořící se koalicí na jaře 2019.