MAP I:

  • Tento projekt byl ukončen v lednu 2018. MAP II by se nakonec měl rozběhnout na jaře 2019. Bohužel Jakub Lepš obsadil neveřejně všechny pozice ještě na konci roku 2018, takže vznikl projekt pro vyvolené.
  • Závěrečné zprávy z MAP I lze najít zde.
  • Stručné hodnocení je zde.

MAP II

  • MAP II by bylo vhodné využít k provedení skutečné SWOT analýzy současného stavu školství Prahy 11. Tu z MAP I lze najít zde. Není však podložena žádnými daty, mnohá tvrzení si odporují. Podrobněji popsáno zde.
  • Je třeba reálně popsat stav a nastavit konkrétní cíle, se kterými budou pracovat ředitelé škol. V plánech znovu jmenovaných ředitelů ZŠ pro období 2018 – 2024, které jsou přílohou rozhodnutí Rady MČ (zde), lze dohledat, že MAP alespoň jednou zmiňují jen 2 z 5.
  • Dále je třeba zvýšit zapojení odborníků mimo MČ Praha 11. V MAP I nebyl v pracovních týmech zapojen nikdo, kdo nepůsobí na území MČ Praha 11 (zde). Tři takové osoby byly na pozicích projektový manažer, expert pro strategické plánování, administrativní manažer. 
  • Bohužel vše shora uvedené naráží na to, že Jakub Lepš před svým odchodem z pozice radního pro školství zvládl obsadit klíčové funkce a tím fakticky MAP II zablokovat.