Po několika urgencích a žádosti dle zákona 106 se 20. prosince 2018 podařilo získat data z průzkumu, který byl mezi žáky 5. a 8. tříd škol Prahy 11 proveden v červnu 2018. Poskytnuté informace jsou zde. Bohužel radní Jakub Lepš společně s Odborem školství a kultury stále odmítají vydat kompletní data. Například rozdělení na odpovědi páťáků a deváťáků. Vědí zmínění pánové třeba o tom, že máme první a druhý stupeň? Vědí, že děti odchází na víceletá gymnázia? Nyní nezbývá než čekat na výsledek stížnosti na jejich postup.

Jen několik vybraných informací:

  • 65 % dětí má rádo svou školu. Mezi školami jsou velké rozdíly od 44 % do 86 %.
  • Nejlépe děti hodnotí ZŠ Campanus: z hlediska vztahu ke škole, kolektivu i učitelů.
  • ZŠ Chodov je nejhůře hodnocená napříč tématy. V atmosféře mezi dětmi a učiteli je na tom špatně i ZŠ Ke Kateřinkám a ZŠ Květnového vítězství.
  • S 44 % žáků se matikáři moc nebaví o jejich výsledcích. S 44 % dětí se češtináři moc nebaví o jejich výsledcích. A to ještě nevíme, co jiní učitelé…
  • Zájem třídních učitelů vnímá víc jak polovina dětí. V ZŠ Ke Kateřinkám 45 %.

Teď bude zajímavé sledovat, jaké kroky budou následovat. Jak je možné, že v jedné škole je spokojeno 86 procent dětí a v druhé 44 procent? Jaké jsou příčiny? Jaké bude řešení? Začne Jakub Lepš pracovat? Co provedou metodici na Odboru školství MČ Praha 11?

Toto je odpověď MČ Praha 11 z 3. ledna 2019: 

Vážený pane Adlere,
průzkumy provedené ve školách jsou zejména pro vnitřní potřebu škol. Ředitelé škol byli seznámeni s výsledky posledního průzkumu dne 13. 12. 2018 a zároveň na poradě dne 14. 12. 2018. Výsledky s nimi budou nadále projednávány a diskutovány a to zejména z důvodu rozdílů hodnocení jednotlivých škol.
Mgr. Martin Platz
vedoucí odboru školství a kultury

Edit 7. ledna 2019: Dne 7. ledna byla na základě stížnosti na předchozí odpověď na žádost dle zákona o svobodném přístupu k informacím zveřejněna další část dat (zde) z průzkumu, který byl proveden mezi žáky 5. a 8. tříd ZŠ zřizovaných MČ Praha 11. Nejde sice stále o kompletní data získaná v tomto průzkumu, přesto už další stížnost zaslána nebude.

Z dat je možné podrobnější obraz jednotlivých škol. Zároveň je zajímavé srovnání mezi 5. a 8. třídou.