Konkurzy

  • Od odboru školství a kultury se podařilo získat informace o funkčních obdobích ředitelů ZŠ (zde).
  • Bohužel na jaře 2018 nedošlo k vypsání žádného konkurzu. Jak nevypsání zdůvodňoval Jakub Lepš lze najít na straně 7 v květnovém Klíči (zde).
  • Při konkurzech či prodloužení období by měla radnice požadovat koncepce s jasně stanovenými a měřitelnými cíli. Ty letošní bohužel takové cíle neobsahují (k přečtení zde).
  • Dlouhodobým cílem je otevřít diskusi o přípravě budoucích ředitelů (úředníků MČ), aby se za šest let neopakovala letošní situace, kdy byl uváděn jako jeden z hlavních důvodů, proč MČ nevypsala konkurzy, možný nedostatek vhodných kandidátů.
  • V září 2018 se podařilo získat informace o konci funkčních období ředitelek a ředitelů MŠ (zde). Žadatelce děkujeme, že získala alespoň roky, MČ více nevydala.
  • V březnu 2019 byl vypsán konkurz v ZŠ Ke Kateřinkám, paní ředitelka odchází do důchodu. Průběh podrobně popisuji zde.
  • V březnu 2019 došlo k prodloužení mandátu na dalších šest let v MŠ Hroncova, MŠ V Benátkách, ZŠ Mikulova, ZŠ Campanus, ZŠ Květnového vítězství. Články na webu MČ s koncepcemi ředitelek a ředitelů jsou zde a zde.

Platy a odměny

  • Díky zákonu 106 byly získány informace o platech a odměnách ředitelů MŠ a ZŠ za rok 2017 (zde).
  • Získaná data ukazují, že rozdíly v platech odpovídají pouze rozdílné délce praxe, rozdíly v odměnách neexistují (jediná 10% výjimka z 24 ředitelů a ředitelek, druhá rozdílná částka je dána nástupem paní ředitelky Červené v průběhu roku).
  • Dle odpovědi na webu MČ Praha 11 jsou ředitelé posuzováni pouze na základě ekonomických kritérií (tabulka zde), přestože jsou Radou MČ Praha 11 schválena kritéria pro dvě oblasti – ekonomická, výchovně-vzdělávací proces.