• Školská rada jako orgán, ve kterém se potkávají zástupci zřizovatele, pedagogických pracovníků a rodičů, má díky svým pravomocím zásadní vliv na chod školy. Přesto podle průzkumů je s jejich fungováním obeznámena jen malá část veřejnosti a fungování školských rad je mnohdy ryze formální.
  • Cílem je zveřejnit kontakty na členy školských rad (MČ zatím odmítá). Zároveň aktivizovat členy školských rad.
  • Dále žádat od MČ zdůvodnění nominací konkrétních zástupců zřizovatele (aby už dále nebylo předmětem politického obchodu – např. Petr Štefek).
  • Drobného úspěchu se podařilo dosáhnout u ZŠ Pošepného náměstí – srovnejte zápis před a po. Tady se upozornění na čirý formalismus vyplatilo.
  • Dílčím úspěchem je také získání pozornosti KVV pro toto téma – došlo k “proškolení” nových zástupců zřizovatele ve školských radách.