Školní rok 2019/2020

 • Bohužel lze konstatovat, že vinou nezájmu dosluhují Rady MČ, především radního pro školství Jakuba Lepše, a dlouhých povolebních vyjednávání se nepodařilo před aktuálními zápisy zahájit jakoukoli diskusi o nabídce škol Prahy 11.
 • Naopak je třeba ocenit iniciativu dvou ředitelek ZŠ. Zdá se, že ZŠ K Milíčovu a ZŠ Pošepného náměstí by mohly nabídnout třídy programu Začít spolu.
 • Výběrové třídy nabízí ZŠ K Milíčovu (bilingvní německá) a ZŠ Květňák (CLIL a montessori).
 • Pro uvažování nad šancí na přijetí mohou být zajímavá data ze zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2018/2019 (zde).
 • Informace o školách na webu MČ vypadají takto.
 • Termíny zápisů najdete na webu MČ Praha 11.
 • Na webu MČ Praha 11 najdete také přihlášky.
 • Školské obvody jednotlivých škol jsou dány vyhláškou hlavního města Prahy.
 • Pokud někdo zvažuje zápis do přípravné třídy, pak jsou informace zde.

Školní rok 2018/2019

  • Byla získána data ze zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2018/2019 (zde).
  • V datech chybí informace o počtu spádových dětí na základě smluv s jinými obcemi.
  • Dále není zřejmé, jakým způsobem byly vybrány děti do tří výběrových tříd (NJ – K Milíčovu, CLIL – ZŠ Květňák, montessori – ZŠ Květňák).
  • Data jsou v tabulce dostupná zde. Modře zvýrazněná data jsou doplněná. Červeně jsou zvýrazněna data zajímavá – například 34 dětí na jednu třídu v porovnání s 22 v jiné škole, 100 % přijatých proti 54 % v jiné škole.
 • Radou MČ původně schválený počet tříd ZŠ najdete zde (20. února 2018).
  • Změnu schváleného počtu tříd ZŠ najdete zde (2. květen 2018)
 • Cílem pro další školní rok je přimět MČ reflektovat zájem o jednotlivé školy a třídy. Například podle vyjádření ředitele ZŠ Květňák bylo 16 dětí do montessori třídy vybráno z 40 uchazečů.