Na začátku září by mělo proběhnout setkání s Petrem Chalušem z Fóra rodičů, jehož cílem je hledat způsoby, jak aktivizovat veřejnost a její zájem o oblast školství. Jak zapojit v tomto případě především rodiče z Prahy 11 do diskuse o školství.

O výstupech ze schůzky budeme informovat.