Pokud máte jakýkoli dotaz k webu, chcete se zapojit do jeho tvorby:

Tvůrce tohoto webu: Marek Adler, marek.adler2014gmail.com, 776 737 801

Pokud chcete řešit školství se zástupci MČ Praha 11:

Radní pro školství: Zuzana Ujhelyiová, ujhelyiovaz@praha11.cz, 267 902 485

Předseda komise pro výchovu a vzdělávání: Pavel Dittrich, dittrichp@praha11.cz