MAP II? Poučme se z chyb, nevyhazujme peníze

Stále dokola opakovat, že MAP I byl promarněnou šancí, ze které se dalo vytěžit podstatně víc, už nemá smysl. Pojďme se ale ještě vrátit k dvěma „kauzám“, ze kterých lze vytěžit poučení pro MAP II.

Po několika měsících dolování informací z odboru školství a kultury MČ Praha 11 můžeme konečně uzavřít „kauzu“ webu ucitelnice.cz. Dobrou zprávou je, že nás občany tahle série chyb různých aktérů stála jen 10.000 Kč. Příběh je nakonec velmi jednoduchý. V rámci MAP I byla na prázdniny 2017 vyhlášena soutěž (chyba 1 – termín) bez jasného zadání (chyba 2). V soutěži byl pro minimální zájem učitelů oceněn téměř každý projekt, včetně soukromého podnikatelského záměru ucitelnice.cz. Za 3. místo vyplatila MČ na soukromý účet odměnu 10.000 Kč (chyba 3 – u ostatních projektů šly prostředky na účty škol). Oceněná aktivita následně nebyla schválena řídícím výborem MAP, takže není ani v závěrečné zprávě a není jasné, jak byly finanční prostředky využity (chyba 4). Snad se z toho aktéři poučí.

Dalším příběhem, jak efektivně zmizely peníze MAP I, je web skolstvijm.cz. Že nevíte o jeho existenci? Není se čemu divit. Je to jako s chytrou horákyní. Existuje, ale neexistuje. Je tu a není. Nějakou dobu o něm dokonce nevěděli ani samotní zaměstnaci úřadu (pro pobavení zde). Poté přišla odpověď: „Pracovní verze webu byla spuštěna 3.9.2018 – http://www.skolstvijm.cz. Na konečné podobě se stále pracuje.“ K tomu vysvětlení ohledně vlastnictví domény: „Garantem webu je MČ Praha 11, která považuje za vhodné, aby majitelem webu byla ZŠ Campanus.“ A v závěru i naděje: „Konečná podoba bude rozpracována dále po spuštění MAP II a v plánu je, že přístup budou mít zapojené školy v MAP II.“ Takže uff, web půjde v MAP II zrušit. Nebo snad víte, k čemu by mohl sloužit?

Jen připomenu, že tvorba webu byla provedena na základě tohoto zadání. Že chybí cena? Nejen ta.

Posted in: MAP