Průzkum mezi žáky proběhl před čtyřmi měsíci, výsledky stále neznáme

V červnu 2018 (v hektickém závěru školního roku) proběhl v devíti školách zřizovaných Městskou částí Praha 11 průzkum mezi žáky pátých a osmých tříd. Bohužel v polovině listopadu 2018 stále neznáme jeho výsledky, dokonce není možné získat ani nijak nezpracovaná (anonymizovaná) data. Průzkum proběhl elektronicky, takže data existují od chvíle, kdy uběhl termín pro vyplnění.

Dne 26. července zněla odpověď takto:

Dobrý den,
děkujeme za Váš dotaz a předpokládáme, že výsledky průzkumu, který byl mezi žáky škol MČ Praha 11, budou zveřejněny v průběhu září.

S pozdravem 

Ivana Guthová
ved. odd. koncepce a ekonomiky
odbor školství a kultury
Úřad městské části Praha 11
Vidimova 1324
149 41 Praha 415

tel.: 267 902 324, 776 618 223
e-mail: guthovai@praha11.cz

Takto zní oficiální odpověď vedoucího Odboru školství a kultury z 8. listopadu 2018:

Co říct? Jakubu Lepšovi, radnímu pro školství, je to jedno, Martin Platz, vedoucí OŠK, má občany na háku dlouhodobě.