Vybíráte školu pro své dítě? Tohle vám může pomoci

MČ Praha 11 nakonec musela krom číselných údajů zveřejnit také slovní odpovědi z průzkumu provedeného v rámci MAP I. Pokud se snažíte získat informace o jednotlivých školách, tohle může být zajímavý kamínek do mozaiky. Kterou školu jeden z rodičů hodnotí takto? „Naprosté nezapojení do dnes běžně známých moderních výukových metod s ohledem na duševní vývoj dítěte a technologický pokrok,velký tlak na výkon a akademické znalosti ,srovnávání dětí místo práce na postupném zdokonalování jednotlivců dle jejich možností a schopností,málo smysluplného a zábavného projektového vyučování, málo sebehodnocení a kritické myšlení, naprosté nepřizpůsobení době.“

Více o tomto průzkumu