Sebechvála Jakuba Lepše. Co nám zase neřekl?

Zářijový Klíč přinesl ódu na Jakuba Lepše. Napsal ji Jakub Lepš, jak jinak. Chválí se, že jako radní pro školství zvládl za čtyři roky ve funkci vyjednat jednu rekonstrukci, vypovědět dvě smlouvy a jednu upravit. No, to musela být fuška.

Bohužel nám Jakub Lepš opět předestřel jen ty informace, které chtěl. Stejně tak vyvozuje jen pro sebe výhodné závěry. Zajímavé by bylo se ptát, proč tu máme dvě stejné budovy se stejně velkými spádovými oblastmi (Campanus, Pošepňák) a s tak odlišným počtem žáků. Stejně tak chybí informace, že letos čtvrtinu přijatých dětí tvoří děti nespádové, takže skutečná potřeba MČ Praha 11 je výrazně nižší. A pojďme dál. Kde je vyhodnocení zápisů a zájmu o výběrové třídy? Co udělá MČ Praha 11, aby se o místa v těchto třídách příště nelosovalo?

Nezbývá než si tyhle otázky pamatovat a doufat, že za dvě měsíce už bude ve funkci někdo se skutečným zájmem o naše děti.

Mezitím můžeme diskutovat. Třeba v FB skupině Školství Prahy 11.