Školství v programech politických stran

ANO 2011 
Strana, která má ve svých řadách předsedu Komise pro výchovu a vzdělávání, má ve svém programu jediný bod týkající se školství:

 • Zvýšíme investice do rekonstrukcí a oprav všech školských zařízení, u nichž je zřizovatelem městská část.

Kompletní program

Česká pirátská strana
Piráti mají rozsáhlý a podrobný program. Hlavní body jsou shrnuty v nadpisech jednotlivých částí:

 • Inovativní vzdělávání do veřejného školství
 • Více peněz na kvalitní vzdělávání, méně na zbytečnosti
 • Dostatečné kapacity a kvalitní strava

Kompletní program

Česká strana sociálně demokratická politická strana
ČSSD Praha 11 na svém webu nemá program pro komunální volby zveřejněn. Můžeme tak pracovat jen s velmi obecnou vizí, která byla zaslána v srpnu v reakci na konkrétní otázky.

Edit: Našel jsem zřejmě nový web ČSSD Praha 11 a facebook s pěti (fakt) lajky. O školství se píše u kandidáta Tomáše Novotného.

Hnutí pro Prahu 11 politické hnutí
V programu této ryze komunální strany se školství týkají tři body:

 • Podpoříme rozšíření způsobů výuky na našich ZŠ.
 • Učiníme kroky ke zvýšení kvality vyučování – snížení počtu žáků při zachování dostupnosti a výběru škol, dovybavení učeben, zajištění dostatku motivovaných pedagogů. I třicet dětí ve třídě je příliš mnoho.
 • Dostavíme ZŠ Chodov, zrekonstruujeme ZŠ Ke Kateřinkám.

Kompletní program

Jižní Město – náš domov politická strana
Další ryze jihoměstská strana má barevný program v PDF, ve kterém lze najít celou stranu věnovanou školství. Vynikají dva hlavní body:

 • Aby bylo kde učit
 • Aby měl kdo učit

Za zmínku určitě stojí:

 • Chceme také podporovat rozmanitost zaměření školských zařízení a dát tak rodičům větší možnost výběru – někdo se chce raději více zaměřit na jazyky, jiný na sport, další by rád své dítě vzdělával v Montessori systému

Je zajímavé srovnat program s rozhovorem s Tomášem Markem, stranickým odborníkem na vzdělávání.

Kompletní program

Komunistická strana Čech a Moravy politická strana
Najít program současné moderní KSČM je úkol pro Poirota. Tak alespoň ten osm let starý. Pokud někdo najdete, dejte vědět.

Občanská demokratická aliance – KRÁSNÁ PRAHA 11
Krásná Praha 11 má web. Má na něm i dvě zmínky o školství. Takové jsou vize:

 • Pro starší občany zajistíme universitu třetího věku s důrazem na finanční gramotnost a prevenci před exekucemi
 • Pro školní mládež všech věků zajistíme vyžití pro volnočasové aktivity, např. Stanice mladých přírodovědců, mladých techniků a da

Kompletní program

Občanská demokratická strana 
ODS jede centrálně, u této strany byste místní program hledali marně, což je škoda, protože o plánech pana ředitele Dittricha tedy nevíme vůbec nic. Řada bodů navíc přesahuje kompetence městské části. Například:

 • Prosadíme zrušení povinnosti mateřských škol přijímat i dvouleté děti
 • Prosadíme spravedlivé financování základního školství
 • Budeme prosazovat změnu nevydařeného systému inkluze

Kompletní program

Strana Práv Občanů ZEMANOVCI 
Až potkáte nějakého zemanovce (a přizná to), zkuste se ho zeptat na program. Já ho nenašel.

Strana svobodných občanů
Tahle svobodná strana nechává program pro rok 2018 zcela na svobodné fantazii každého voliče. Chtěl jsem nabídnout alespoň ochutnávku z roku 2014, ale o školství tam není ani slovo.

Svoboda a přímá demokracie – Tomio Okamura (SPD)
U této strany jsem našel jen volební program pro Prahu. Specifika Prahy 11 jdou zřejmě stranou. Body pražského programu ale stojí za prozkoumání:

 • Kvalitní vzdělávání díky spravedlivému odměnění učitelů a školského personálu
 • Dostatek kapacit ve školkách a školách
 • Financování školních pomůcek
 • Úhrada nákladů do sportovních oddílů cíleně pro děti
 • Politika do škol nepatří
 • Zavedení civilní obrany a kurzů první pomoci
 • Zavedeme školní preventivní zubní prohlídky pro děti zdarma
 • Péče o památky
 • Podpora turismu

Kompletní program

TOP 09 a Starostové a nezávislí
Aktualizováno: Tyto dvě strany mají ve svém programu poměrně hodně slibů. Chybí konkrétnost a některým bodům snad může rozumět jen jejich tvůrce. Otázkou zůstává, co mohlo být splněno již v uplynulých čtyřech letech.

 • Podpoříme regeneraci MŠ Janouchova, regeneraci hřiště u ZŠ Ke Kateřinkám včetně výstavby zimní haly, dostavbu staré chodovské školy.
 • Podpoříme aktivity pro zdravotně postižené a talentované děti.
 • Podpoříme vznik veřejných seniorských hřišť a vzdělávacích aktivit.
 • Grantovým programem podpoříme integraci dětí se zdravotním postižením a dětí s odlišným mateřským jazykem.
 • Grantovým programem podpoříme prevenci šikany napříč všemi stupni škol.
 • Grantovým programem podpoříme otevírání škol veřejnosti tam, kde vznikají lokální sousedské iniciativy (komunitní aktivity).
 • Grantovým programem podpoříme kvalitní výuku.
 • Budeme podporovat školy v rozvoji participace a aktivního občanství.
 • Budeme hledat řešení na zvýšení chybějící kapacity školních družin.
 • Podporujeme vznik lesních školek a dalších alternativních forem předškolního vzdělávání (např. dětské skupiny).
 • Podporujeme vznik nových jeslí pro ty, kdo je potřebují.

Kompletní program