Reality show: ZŠ Ke Kateřinkám hledá ředitele :-)

Konkurz v ZŠ Ke Kateřinkám den po dni. Žhavé zprávy přímo z boje. Exkluzivní informace. Svědectví od jednoho z přímých aktérů. To vše denně jedině v tomto článku…

A teď vážně. Na tomto místě krok po kroku popisuji své úvahy a činnosti kolem ředitelského konkurzu v ZŠ Ke Kateřinkám. Budu rád, pokud článek poslouží jako podklad k veřejné diskusi či jako zdroj informací pro uchazeče o pozici, kterou, věřím, městská část nakonec kvalitně obsadí.

———————————Důležité—————————————–
Přihlašte se do konkurzu. Více informací zde.
Různé informace průběžně zveřejňuji zde.
Průběh tvorby mé koncepce sledujte zde.
——————————— Důležité —————————————–

Pátek 24. května: Přišel dopis. Takto vypadá oznámení o výsledcích konkursního řízení. Takže stále nevím pořadí dalších kandidátů, ani kdo vyhrál a bude ředitelem.

Zároveň jsem dle zákona 106/1999 požádal o zápis z jednání komise a také o zprávu z hodnocení koncepcí kandidátů, kterou si MČ nechala zpracovat.

Sobota 18. května: Sluší se zhodnotit konkurs jako celek. I když každý si samozřejmě může udělat své závěry.

Z osobního hlediska:

 • Sepsal jsem koncepci, jak nejlépe jsem dovedl. Zapojilo se v různých rolích hned 17 různých pomocníků, kterým děkuji. Potkal jsem opravdu celou řadu zajímavých lidí. Myslím si, že jsem v daném rozsahu nemohl popsat více. Řada myšlenek, ke kterým jsem v průběhu došel, se bude hodit v jakékoli další pedagogické praxi. Stejně tak na doporučení přečtené knihy.
 • Rozhovor s komisí jsem zvládl pocitově velmi dobře, fakt jsem byl na konci spokojený. Jsem zklamán jen z toho, že se jednalo vlastně jen o zodpovídání otázek, takže jsem ani na konci rozhovoru nevěděl, koho komise hledá. Jakákoli diskuse nebyla možná.
 • Před vyhlášením jsem očekával, že se dozvím celkové pořadí a především dostanu nějakou zpětnou vazbu. V místnosti jsem pobyl asi třicet vteřin a zpětná vazba byla nulová. Škoda. I tak si ale myslím, že se veškeré zkušenosti z konkursu budou jednou hodit.
 • Druhé místo beru jako úspěch a prohru s preferencí zachování kontinuity školy v podobě volby současného zástupce paní ředitelky.
 • Tímto konkursem skončily mé naděje na výraznější posun školství Prahy 11 v nejbližších letech. Přál jsem si, aby školu vedl uchazeč z vnějšího prostředí. Nestalo se. Všichni ředitelé škol mají nyní mandát od čtyř do šesti let. Bohužel ztroskotaly všechny mé snahy o změny ve vedení dvou evidentně nejslabších škol – ZŠ Ke Kateřinkám, ZŠ Pošepného náměstí.

Z hlediska školy a zřizovatele:

 • Zřizovatel dle mého selhal v jasné specifikaci toho, koho hledá. Stejně tak vlivem politických tlaků (odcházející paní ředitelka je krom jiných politických funkcí zastupitelka koaliční strany) nedošlo k popsání reálného stavu školy. Ani zdaleka se zadání nepřiblížilo dobrému příkladu z Únětic – zde. Proto mohl uspět zástupce paní ředitelky, který má lví podíl na stavu, ve kterém se škola nachází. Zhasla tak naděje řady rodičů na to, že se škola jakkoli posune.
 • Nerozumím roli přizvaných odborníků. Ty tři otázky za ně mohl položit kdokoli jiný. Z mého pohledu nepřinesli nic, co by konkursu pomohlo.
 • K čemu bylo posouzení koncepcí Eduinem? Dozvíme se jeho výsledek?
 • Zcela selhal předseda školské rady, který ke konkursu nedorazil. Jen tak podtrhl ryzí formálnost tohoto orgánu a jeho nefunkčnost směrem k pedagogickým záležitostem.
 • Věřím, že nový ředitel bude muset zveřejnit svou koncepci. Jsem zvědav, co v ní představí, i když neočekávám jakýkoli významný posun oproti současnému stavu.

Z obecného pohledu na konkursy:

 • Výběr ředitele školy, tedy klíčové postavy, probíhá naprosto nedostatečným způsobem. I učitele si zodpovědní ředitelé vybírají pečlivěji. V podstatě stačí sepsat několikastránkovou koncepci (papír snese vše) a pak zodpovědět deset až patnáct nahodilých otázek. Nulový zájem o předchozí reference, praxi, o to, jak ten člověk učí… Žádné využití personalistů, psychologů. To je prostě strašně málo.
 • I když jsem filosoficky příznivcem toho, aby školství fungovalo regionálně, tenhle konkurs ukázal, jaká všechna úskalí to v sobě skrývá. Velmi těsné propojení s politikou znemožnilo jasnou specifikaci toho, v jakém stavu se škola nachází a koho zřizovatel hledá.
 • Účast odborníků bez hlasovacího práva je dle mého naprosto zbytečná. Pokud mají šanci položit jednu či dvě otázky…
 • Účastník, který přichází z vnějšího prostředí, to má těžké. Složitě se dostává k informacím. Když se navíc proti němu postaví končící ředitelka a vyjadřuje podporu svému zástupci, pak je to ještě výrazně těžší. Otázkou je, jak vyrovnat tyto nerovné startovní podmínky.
 • Velkou otázkou je načasování konkursů. Pokud má nový ředitel nastoupit na začátku srpna či dokonce později, pak to může vést komisi k otázce, zda jít do rizika a volit ředitele z vnějšího prostředí. Ředitel z vnitřku školy se totiž může okamžitě podílet na přípravě dalšího roku, má mnohem snazší pozici.
 • Přestože v komisi společně s přizvanými odborníky sedělo osm profesionálů z oblasti školství, stejně při vyhlášení došlo k porušení vyhlášky.
 • Bez aktivních rodičů se změny dělají těžce. Pokud je školská rada jen formálním orgánem a její předseda ani nedorazí ke konkursu, pak hlas rodičů chybí zcela.

Pátek 17. května: Rozhovor mám za sebou. Tedy rozhovor. Spíš zodpovídání otázek. Jak řekl pan Platz, ředitel odboru školství, při mé snaze o diskusi: „Od kladení otázek jsme tu my.“ Délka hovoru 30 minut, stále nevím, koho vlastně zřizovatel hledá. Naopak pěkný příklad, jak jasně popsat zadání je vidět zde.

Zajímavou skutečností je, že nebyl přítomen předseda školské rady. Škoda, dost mne zajímalo, s jakým zadáním od školské rady přijde.

Z konkursu si pamatuji:

 1. Zuzana Ujhelyiová, radní – Jak bys motivoval zkušenější učitele, kteří nechtějí změnit svůj zajetý styl?
 2. Martina Thumsová, odbornice z oblasti státní správy  – Jaké změny přinese financování dle PHmax? O jakou legislativu svůj názor opíráte?
 3. Vladislava Smetanová, pedagogický pracovník školy – Co uděláte, když přijde doporučení školského poradenského zařízení?
 4. Martin Krupa, ČŠI – Jak byste měřil kvalitu práce pedagogů?
 5. Eva Kupčíková, magistrát hl. města Prahy – Jak byste pracoval se žáky ze sociálně znevýhodněného prostředí?
 6. Martin Platz, vedoucí odboru školství a kultury – Jaké alternativní směry jsou? Jaká je doba jejich vzniku? Jak byste je chtěl včlenit do výuky?
 7. Miroslav Hřebecký, pozvaný odborník, Eduin – Jaká je úplně obecně role základního vzdělávání?
 8. Pavel Dittrich, pozvaný odborník, předseda školské komise – Přivedl byste si s sebou tým spolupracovníků?
 9. Zuzana Ujhelyiová, radní – Jak konkrétně by měla vypadat komunikace s rodiči?
 10. Vladislava Smetanová, pedagogický pracovník školy – Jak konkrétně byste si představoval podporu nadaných žáků?
 11. Martin Platz, vedoucí odboru školství a kultury – Jak konkrétně byste realizoval podporu nadaným žákům?
 12. Martin Platz, vedoucí odboru školství a kultury? – Jak byste získal nové učitele?

Vyhlášeno. Řečeny byly tři věty: „Byl jsi shledán jako vhodný uchazeč. Nejsi první. Pořadí je pro radu doporučující.“ Toť vše.

Tady je vyhláška o náležitostech konkursních řízení. Divím se, že ji členové konkursní komise neznají. Dokonce ani zástupce ČŠI. Pro mne je fakt, že konkursní komise poruší vyhlášku symbolickým zakončením celého konkursu.

Vyhláška uvádí: „Po vyhodnocení konkursu předseda komise za přítomnosti členů komise vyhlásí bez zbytečného odkladu výsledné pořadí přítomným uchazečům. Uchazeči budou předsedou komise vyrozuměni o výsledném pořadí též písemnou formou, a to do 7 dnů od vyhlášení výsledného pořadí uchazečů. Výsledné pořadí uchazečů má pro zřizovatele doporučující charakter.“

Novému řediteli (jehož jméno neznám) budu rád k dispozici, rád poskytnu vše kolem koncepce. a platí to i pro současného zástupce paní ředitelky (Jirku Šimona), který u komise zůstal jednoznačně nejdéle.

Podle večerní e-mailové informace od ředitele odboru školství (v odpovědi na můj dotaz) jsem skončil na druhém místě.

Pondělí 13. května: Pan Platz mi odpověděl na e-mail. Pozvánka mi byla zřejmě odeslána a pošťačka nevhodila do schránky upozornění, když mne v pondělí 6. května nezastihla. To potvrzuje kolegyně pana Platze. Takže se omlouvám pracovníkům odboru školství a stěžovat si budu na České poště.

Dobrý den,
dne 3.5. Vám byla odeslána pozvánka na konkurs, který se uskuteční v pátek 17.5.2019 v 9.00 hodin na odboru školství a kultury, Vidimova 1324, Praha 4.
Podle informací pošty máte od 6.5. uloženou zásilku na poště k vyzvednutí, podací číslo RR922216723CZ.
Prosím o sdělení, zda jste si již pozvánku na konkurs převzal.
Děkuji.
Bc. Lenka Vlčková | Úřad městské části Praha 11
Odbor školství a kultury

Mám v ruce pozvánku. Pán na poště byl vtipný, prý můžu být rád, že mi přišlo aspoň opakované oznámení o uložení zásilky (dnes). Obsah vypadá takto. Takže stále nevím, jak bude den D probíhat, jaké bude mít části, jak dlouho bude vše trvat.

Neděle 12. května: Očekával jsem, že Pavel Dittrich je hostem konkursní komise jako zástupce školské komise a že bude zastupovat její pohled. Ale není to tak. Radní Zuzana Ujhelyiová ve FB diskusi ve skupině Školství Prahy 11 napsala: „Měl zájem se účastnit a rada ho jako hosta odhlasovala.“ Členka školské komise Zuzana Böhmová psala: „Na školské komisi se konkurzní řízení na ředitele ZŠ Ke Kateřinkám vůbec neřešilo.“ Co k tomu dodat…

Pátek 10. května: Po týdnu jsem doma, schránka prázdná. Tři týdny po odevzdání přihlášky do konkursu (18. dubna) a týden před termínem konání rozhovorů (17. května) ještě nevím, zda vůbec budu zván. Reakce na přihlášku, na koncepci žádná. Tak MČ Praha 11 přistupuje k výběru ředitele školy s 800 žáky, 100 zaměstnanci a rozpočtem 60 milionů korun. Evidentně priorita…

Zvlášť zajímavě tenhle přístup zřizovatele vyznívá ve srovnání s jednáním s dvěma soukromými školami, které mne kontaktovaly a nabízí obdobnou pozici.

Píšu e-mail panu řediteli odboru školství. Uvidíme, kdy a co odpoví.

Čtvrtek 9. května: Sepisuji si témata ke konkursnímu rozhovoru. Co bych ještě měl doplnit? Co je třeba probrat?

Vypisuji zajímavé body ze zprávy ČŠI ke konkursům:

 • Jen v 18 případech byli účastníci konkurzu podrobeni písemnému znalostnímu testu. Přestože v některých případech Česká školní inspekce hodnotila využití znalostního testu jako užitečné pro prokázání vhodnosti uchazečů, jeho přínos pro rozhodování o vhodnosti uchazečů nepovažuje Česká školní inspekce za vyšší než řízený rozhovor s uchazeči v průběhu konkurzního řízení.
 • Řízený rozhovor s účastníky trval zpravidla 15-45 minut a všem účastníkům byla poskytnuta stejně dlouhá doba. Česká školní inspekce považuje tuto dobu věnovanou uchazečům za postačující pro posouzení jejich schopností.
 • Tematicky byly rozhovory nejčastěji zaměřeny na manažersko-řídící (75,8 % konkurzů) a pedagogickou vizi uchazečů (66,6 % konkurzů), často byly projednávány také otázky týkající se běžného provozně-organizačního chodu školy (30,4 % konkurzů). Zřídka byly prověřovány právní a úřední znalosti uchazečů či jejich finančně-ekonomická vize.
 • Dotazy členů komise pak byly orientovány především na další pedagogické směřování školy (změny pedagogické koncepce, případné úpravy školního vzdělávacího programu apod.), manažerské dovednosti uchazečů, např. v oblasti používaných postupů a organizačních nástrojů, a na vizi organizačního fungování školy. Na okraji zájmu nezůstávala ani oblast osobní motivace účastníka konkurzu či plánovaný způsob komunikace se zákonnými zástupci, se žáky a se zřizovatelem. Relativně vhodně pojaté rozhovory s uchazeči však vycházely zejména z dotazů kladených členy konkurzních komisí z řad školních inspektorů a způsobeny byly také vlivem školních inspektorů na ostatní členy komise, neboť se jim dařilo členy konkurzní komise v úvodu jednání přesvědčit, že stěžejní pro posouzení vhodnosti uchazeče jsou zejména pedagogické aspekty práce ředitele školy, nikoli provozně-technické či legislativní znalosti.
 • Nezávislé reference na uchazeče byly komisí využity v 22 % případů, pouze v 15,2 % případů byly reference využity u všech zúčastněných uchazečů.
 • Pokud se řízeného pohovoru účastnili alespoň dva uchazeči, byla snaha komise vybrat nejlepšího kandidáta ve většině případů zřejmá. Zcela formální průběh konkurzu byl málo častým případem, ovšem v nezanedbatelné části případů byla patrná snaha části komise prosadit za každou cenu svého kandidáta, tedy přesvědčit ostatní členy, aby hlasovali shodně s nimi.

Sobota 4. května: Stále čekám na pozvání k rozhovoru. Věřím, že platí původně vyhlášené datum 17. května 2019. Každý den kontroluji schránku, nic. Zatím se mi nikdo neozval ani s tím, že by se chtěl přijít podívat k nám do výuky, aby viděl, jak v praxi realizujeme řadu z toho, o čem píši ve své koncepci. Škoda. Ani naší paní ředitelce se zatím nikdo neozval s žádostí o reference. Příští týden jsme s dětmi mimo Prahu na expedici. Pak už budou do konkursu zbývat čtyři dny, ale třeba to jen členové komise nechávají na poslední chvíli.

Úterý 30. dubna: Jak se připravuji na vlastní konkurs, tedy rozhovor s komisí? V tuhle chvíli čtu Zrození kmenového vůdce (díky za doporučení!) a přemýšlím nad možnostmi spolupráce s každým z členů konkursní komise. Právě jednání konkursní komise je možná v celých šesti letech mandátu ředitele školy jedinou příležitostí potkat se v jednu chvíli na jednom místě s tolika pro školu zásadními aktéry.

Dva zástupci zřizovatele. Bez těsné spolupráce se zřizovatelem si nedovedu představit vedení školy. Nejde jen o přísun peněz na provozní výdaje, o opravu budov, o drobné v grantech. Především stále věřím, že přesun řízení regionálního školství z ministerstva na obce (či kraje) může naplnit svůj původní cíl. Tedy předat péči o školy obcím (městským částem), které se o jeden ze svých nejcennějších pokladů postarají, jak nejlépe umí. Samozřejmě, že v městské části s osmdesáti tisíci obyvateli a pětadvaceti školskými subjekty je to trochu komplikovanější. Věřím, že zřizovatel dostojí slibu z vyhlášení konkursu a nadále bude nabízet „maximální podporu zřizovatele pro realizování vizí“. V komisi máme paní radní a pana ředitele odboru školství. Tedy aktérku pro následující tři roky a aktéra na doživotí.

Zástupce magistrátu. Druhá pozice a hned jsem v koncích. Poradí mi někdo, v jakých významných oblastech spolupracuje ZŠ s magistrátem? Krom toho, že je magistrát odvolacím orgánem pro správní řízení.

Odborník v oblasti státní správy. V našem případě paní ředitelka nedaleké školy. Stejně tak zřizovatelem přizvaný odborník bez hlasovacího práva je ředitelem jedné ze škol Prahy 11. Tady jsou oblasti pros spolupráci jasné a zmiňuji je i v koncepci. Je tu MAP, dále pak možnost sdílení dobré praxe na úrovni vedení škol i jednotlivých pedagogických pracovníků, možnost společné organizace DVPP… Zas je to oblast, u které chci věřit, že lze spolupracovat. I když je zajímavé, že mne v poslední době hned několik zkušených pedagogů (z vedení škol, z pedagogické fakulty) upozorňovalo, že pedagogové okolních škol zcela určitě chtít spolupracovat nebudou, že jsme přeci konkurenti.

Pedagogický pracovník školy. Použiji známý příměr Václava Trojana o řediteli jako kapitánovi lodi. Bez podpory posádky (pedagogického sboru) by kapitán s lodí daleko nedojel. Právě pedagogický sbor bude podle všech informací, které jsem postupně nashromáždil, rozhodovat o úspěchu či neúspěchu nového ředitele. Nejde jen o situaci, kdy věkové složení je eufemisticky popsáno velmi rizikové, nejde jen o vysokou míru nekvalifikovanosti, ale výzvou bude také vytvoření prostoru pro svobodnější působení učitelů, pro vzájemné sdílení a kolegiální podporu, … V našem případě se jedná o zástupkyni ředitele, takže o jednu z nejbližších spolupracovnic.

Inspektor ČŠI. A zase záležitost víry. Tentokrát v to, že se Česká školní inspekce skutečně proměňuje z orgánu primárně kontrolního v orgán metodický, který se zaměřuje především na oblast pedagogickou a může pomoci škole v jejím rozvoji, nikoli jen způsobovat pedagogům žaludeční vředy a řediteli bezesné noci. ZŠ Ke Kateřinkám poctila velká inspekční návštěva svou přítomností před čtyřmi lety, takže se dá očekávat brzký návrat na místo činu.

Člen školské rady. Naprosto zásadní osoba. Věřím, že se podaří s panem předsedou školské rady dohodnout, že rozšíří záběr svých zájmů i na pedagogickou stránku vedení školy. Právě oživení školské rady a postavení do role, která by dle mého měla radě náležet, vidím po poznávání pedagogického sboru jako jeden z hlavních cílů po případném nástupu do funkce.

Odborník bez hlasovacího práva. Druhým nominovaným odborníkem je zástupce společnosti Eduin. I s touto společností si dokáži představit spolupráci, stejně jako s mnoha jinými neziskovkami, které se pohybují ve vzdělávání. Pokud bude škola jejich služby potřebovat.

Pro všechny členy komise mám sepsány otázky. Budu rád, když mne upozorníte na jakékoli téma, které bychom měli při rozhovoru probrat. Třeba jsem na nějaké zapomněl.

Pondělí 29. dubna: Dobrou zprávou je, že se do konkursu přihlásilo pět zájemců. To samozřejmě nemusí ještě nic znamenat, ale minimálně je to odpověď všem, kteří dlouhodobě argumentují, že v Praze nelze vypisovat konkursy, protože nejsou zájemci. A také je to šance vytěžit maximum z různých pohledů jednotlivých kandidátů.

Zpráva ČŠI Konkurzy na ředitele škol a školských zařízení říká, že konkursů s pěti a více účastníky bylo ve sledovaném období necelých pět procent.

Pátek 26. dubna: Dnes proběhlo první setkání konkursní komise. Jsem zvědav, zda se dozvíme, kolik dorazilo obálek. Platí argument některých politiků pro nevypisování konkursů, že není dostatek uchazečů?

Středa 24. dubna: Na novinky.cz se dnes objevil článek o tom, jaké změny přichystalo MŠMT v ředitelských konkursech. Zřejmě drobný krok správným směrem. Jen je třeba upozornit, že většina uvedeného je možná (nikoli ale povinná) už nyní. Například zaměření řízeného rozhovoru směrem k pedagogickým tématům. O to se doufám bude snažit i komise k ZŠ Ke Kateřinkám.

Úterý 23. dubna: Pokud si toho ještě někdo nevšiml, pak v rozhodnutích Rady MČ Praha 11 je jmenování dvou odborníků s hlasem poradním ke konkursnímu řízení. Prvním je již zmíněný Miroslav Hřebecký za Eduin. Druhým pak Pavel Dittrich, předseda komise pro výchovu, vzdělávání a národnostní menšiny.

Je vzácnou shodou náhod, že jsem se zrovna dnes s panem Dittrichem sešel. Mluvili jsme o tom, proč jako předseda komise nechce, abych byl jejím členem. Po z mého pohledu rozpačitém úvodu, ze kterého vyplynulo, že důvodem jsou některé mé facebookové příspěvky, které se jej osobně dotkly, jsme si příjemně popovídali o tom, jakou roli by komise mohla hrát a jakou agendu bych v komisi já osobně rád řešil (koncepce školství Prahy 11, zohlednění poptávky rodičů Prahy 11 po zaměření tříd, výrazné rozdíly v zájmu o jednotlivé školy).

Pondělí 22. dubna: Když už v koncepci uvádím šablony II, pak zde nabízím tabulku s kalkulací čerpání jednotlivých šablon (kalkulačka indikátorů z webu NIDV), ve které je v záložce ZŠ vidět, kolik prostředků je nutných na čerpání plných úvazků speciální pedagožky a psycholožky a jedné skupiny doučování. Tak dle slov paní ředitelky měla škola dosud z šablon I. Náklady na dva roky jsou 2.853.748 Kč. Na 807 žáků školy (dle seznamu na uvedeném webu) však připadá jen 2.317.500 Kč (300.000 + 807 * 2.500). Bude tedy třeba využít ještě družiny (100.000 + 262 * 1.800 = 571.600 Kč) a školního klubu (100.000 + 52 * 1.800 =193.600 Kč). Celkem se jedná o částku 2.987.700 Kč. Na volbu šablon pro DVPP či jiných toho tedy moc nezbude…

Čtvrtek 18. dubna: Přihláška podána. Koncepci jsem přiložil v této podobě. Jsem zvědav, kolik bude přihlášených.

Ještě jednou zkusím vyložit, co je evidentně velmi těžko pochopitelné, protože jsem včera opět dostal informaci, že to s účastí v konkursu stejně nemyslím vážně. Byl bych rád, kdyby bylo alespoň pět, šest zájemců (osobně věřím spíš v tři, čtyři). Proto jsem se snažil šířit informaci o konkursu, proto jsem zveřejňoval dostupné informace a informace, které jsem sám zjistil. Věřím, že větší počet účastníků může v různých směrech zvýšit úroveň diskuse nad dalším směřováním školy. Zároveň chci v konkursu uspět, proto jsem tomu věnoval tolik energie a času. Také cítím zodpovědnost k všem (cca 20) lidem, kteří mi pomohli, kteří mi věnovali nejen svůj čas. Pokud bude vybrán kdokoli jiný, protože komise usoudí, že přichází s vhodnější koncepcí, že disponuje vhodnějšími kompetencemi, či z jakéhokoli jiného důvodu, pak jsem připraven poskytnout vše, co jsem ke konkursu nashromáždil, včetně různých dílčích úvah, které nejsou v rozsahem výrazně omezené koncepci. Věřím, že pro všechny aktéry je cílem vybrat toho nejlepšího možného ředitele, což by mělo mít dopad nejen na úroveň konkrétní školy, ale v důsledku na celé školství Prahy 11.

Mluvil jsem se Zdeňkem Vojtou z ČSLH ohledně plánu využití Arény ledových sportů. Postoj svazu je takový, že nevidí smysl v založení nového klubu. Aréna by měla sloužit primárně dětem a veřejnosti. Pro školu se jako ideální koncept nyní zřejmě jeví posílení výuky tělesné výchovy třetí hodinou v rámci některého z ročníku či ročníků prvního stupně se snahou naučit (všechny) děti bruslit. Vše je však ve stádiu úvah, aréna nestojí, klíčové pak bude nastavení financování ze strany magistrátu, MČ, MŠMT a dalších aktérů.

Středa 17. dubna: Miroslav Hřebecký z Eduinu mi dnes potvrdil, že bude přítomen konkursu. Samozřejmě dle zákona bez práva hlasovat. Jsem zvědav, jací další odborníci budou přizváni.

Přihláška zkompletována, včetně všech příloh. Jen ráno ještě přidám finální verzi koncepce (děkuji všem, kteří mi ještě dnes svými připomínkami pomohli). Termín odevzdání je zítra do 12 hodin.

Neděle 14. dubna: Sepisuji on-line zdroje, které by mohly být zajímavé i pro někoho dalšího:

Pátek 12. dubna: Procházím literaturu, kterou jsem četl v minulosti a kterou bych si chtěl do konkursu přečíst. Budu rád za jakékoli další tipy (směrem k ředitelské pozici). Já mám v seznamu toto:

Děkuji za komentáře na FB a doplňuji:

Přidávám materiál od Eduinu, který je sice staršího data, ale zamyslet se nad uvedenými otázkami určitě nezaškodí.

Středa 10. dubna: Poptal jsem se na Českém svazu ledního hokeje a nikdo tam zatím ani netuší, že se v Praze 11 staví nový zimní stadion. Takže jakékoli úvahy ohledně jeho budoucího využití ve vztahu ke škole, sportovním třídám a tak, nemají zatím smysl.

Úterý 9. dubna: Dovolal jsem se na MŠMT ohledně započítávání praxe. Hovořil jsem s paní Kašíkovou (234 811 205), která má konkursy na starosti. Stačí doložit pracovní smlouvy s uvedením pozic, případně i s náplněmi práce. Což pro mne obojí nebude problém.

Asi poslední schůzka s někým ze současných učitelů/učitelek školy. Opět slyším, že chybí podpora začínajícím učitelům. Omezená je komunikace uvnitř sboru. K tomu jako bonus stesk nad toaletami v bídném stavu.

Pondělí 8. dubna: Na ČSI jsem se pokusil telefonicky zjistit, jak je to s uznáváním praxe ředitele školy v případě, že chce uplatnit praxi ve výkonu řídící činnosti mimo školství. Odpověď je nejasná. Prý bude záležet na komisi a ta se případně může s dotazem obrátit na MŠMT.

Metodicko-výkladová příručka MŠMT hovoří takto: Praxí spočívající ve výkonu řídící činnosti se rozumí výkon činnosti vedoucího zaměstnance podle zákoníku práce. Řízení je jedním z definičních znaků (kompetencí) vedoucích zaměstnanců.

Institut vedoucího zaměstnance je zakotven v ustanovení § 11 zákoníku práce následovně: Vedoucími zaměstnanci zaměstnavatele se rozumějí zaměstnanci, kteří jsou na jednotlivých stupních řízení zaměstnavatele oprávněni stanovit a ukládat podřízeným zaměstnancům pracovní úkoly, organizovat, řídit a kontrolovat jejich práci a dávat jim k tomu účelu závazné pokyny.

Ze schůzky s učitelem/učitelkou v ZŠ Ke Kateřinkám mám pár zajímavých informací. Učitelé by ocenili a potřebovali větší svobodu, nyní většina činností funguje ze setrvačnosti. Prostor pro vlastní kreativitu je zmenšen závaznými tematickými plány, kontrolou jejich (alespoň formálního) naplňování. Klima ve sboru je poměrně příznivé, tak polovina učitelů má zájem na sobě pracovat, školu posouvat. Velmi dobře dnes díky jedné konkrétní vyučující funguje kolegiální podpora ve čtenářské gramotnosti. Naopak předmětové a ročníkové komise fungují velmi formálně. S ŠVP se prakticky nepracuje, klíčové jsou tematické plány.

Neděle 7. dubna: Sešel jsem se s Janem Chudíkem, který dříve učil v ZŠ Ke Kateřinkám a v minulém volebním období byl předsedou komise pro školství. Děkuji za několik námětů k přemýšlení a ctím, že veškeré získané informace nejsou určeny k šíření.

Na příští týden mám domluveny dvě schůzky se současnými učiteli v ZŠ Ke Kateřinkám. Tím pro mne bude fáze získávání informací zřejmě uzavřená.

Sobota 6. dubna: Informace o mé aktivitě vyšla na webu ceskaskola.cz.

Drobným důkazem, že vynaložená energie má smysl, je to, že na webu školy již je zveřejněn e-mailový kontakt na předsedu školské rady.

Pátek 5. dubna: Třeba se někomu bude hodit informace, kam všude je možné (zadarmo) přidat informaci, že MČ hledá nového ředitele (nebo třeba škola učitele). Poptávku tlačím na tyto stránky:

K tomu ještě sama MČ evidentně platí inzerci zde:

Zatím neúspěšně jsem žádal o zveřejnění mezi nabídkami zaměstnání na webu PedF UK. Naopak informace o tomto článku a konkursu jsem byly sdíleny zde:

Budu vděčný za jakékoli doporučení dalších míst, kam informaci o konkursu šířit.

Čtvrtek 4. dubna: Stále nemám reakci na svou sobotní e-mailovou žádost o zveřejnění zřizovací listiny ZŠ Ke Kateřinkám. Tak se panu řediteli odboru školství Platzovi připomínám.

Tak vida, odpověď na e-mail jsem sice nedostal, ale od pondělí už je nejen tato listina na webu MČ Praha 11. Děkuji panu Platzovi za dnešní upozornění.

Procházím data z průzkumů, která jsem před časem díky zákonu 106 vymohl na MČ Praha 11. Kladu si otázku, jak je možné, že škola s 800 dětmi získala od všech rodičů zpět pouhých 28 odpovědí. Takže závěr, že by školu doporučilo známým 53 % rodičů nemá příliš vysokou výpovědní hodnotu (podrobnosti zde).

Podstatně zajímavější jsou data z průzkumu, který byl mezi žáky 5. a 8. tříd škol Prahy 11 proveden v červnu 2018 (podrobnosti zde). Odpovědi (celkem 140) za ZŠ Ke Kateřinkám jsou zde. Závěry, ať si každý udělá sám.

Středa 3. dubna: Zapracoval jsem informace paní ředitelky Janečkové do koncepce. Moc trumfů v rukávu už nemám. Napadají mne asi už jen dva lidi, od kterých bych se mohl dozvědět více informací a kteří jsou ochotni se mnou mluvit.

Připravuji vlastní přihlášku ke konkursu. Pokud by ji někdo nechtěl tvořit od nuly, může využít tento mnou sestavený formulář.

Úterý 2. dubna: Hodinový rozhovor s paní ředitelkou Janečkovou byl velmi milý. Paní ředitelka působila otevřeně, dozvěděl jsem se odpovědi na všechny své otázky. Níže stručný zápis:

 • Aktuální potřeba investic souhlasí s tím, co je uvedeno ve výroční zprávě. Kanalizace bude řešena letos v létě, vše ostatní je v jednom projektu, který je v plánu investic na rok 2020.
 • Ve škole jsou k dispozici odborné učebny pro všechny specializované předměty druhého stupně, kromě fyziky. Ta je závislá na získání aprobovaného a nadšeného fyzikáře.
 • Škola má tři rekonstruovaná hřiště, běžeckou rovinku, doskočiště. Aréna ledových sportů by měla být v provozu od září 2020. škola bude mít k dispozici jednu hodinu ledu denně zdarma. Cílem je, aby se každé dítě ve škole naučilo bruslit. O případném vzniku hokejového klubu nyní ve škole nic neví.
 • Drtivá většina příjmů školy z vedlejší činnosti plyne z pronájmů tělocvičen. Škola neumožňuje stravování cizím osobám.
 • Kroužky pořádá výhradně škola. Velkou část zabezpečují učitelé školy, některé specifické kroužky pak lektoři na DPP.
 • S žádostí v šablonách II paní ředitelka čeká na nového ředitele. Každopádně doporučuje nadále využívat peněz na celý úvazek pro psycholožku, celý úvazek pro speciální pedagožku, doučování dětí ohrožených školním neúspěchem.
 • Škola pro komunikaci s rodiči využívá systém Bakaláři, který administruje statutární zástupce paní ředitelky.
 • Pro příští školní rok by mohla kapacita školní družiny stačit na 1. až 4. ročník, pro páťáky by tak bylo více míst v klubu. V tomto školním roce je klub (52 míst) čtvrťáky a páťáky zcela naplněn.
 • Fungují předmětové komise, dále pak na druhém stupni schůzky učitelů v jednom ročníku. A také schůzky češtinářů a matikářů mezi oběma stupni.
 • DVPP je zaměřeno především na Tvořivou školu – první stupeň. Dále pak na pomoc začínajícím učitelům, například semináře pro třídní učitele. Ctí se zájmy učitelů.
 • Možnost další spolupráce s paní ředitelkou je otevřená. Každopádně bude pracovat na přípravě dalšího školního roku až do předání školy novému řediteli.

Pondělí 1. dubna: Mám za sebou konzultaci s paní ředitelkou Irenou Trojanovou, které děkuji za množství cenných rad ve velmi jemném balení. Kdybych měl své pocity shrnout do jediné neustále se vracející otázky, pak by zněla: Jak hovořit o potřebě změny a zároveň nevyděsit? A v tomto duchu se teď pokusím posunout svou koncepci. Druhou hlavní myšlenkou pak je protřídit informace, zdůraznit to skutečně důležité a některé detaily nechat zcela stranou. Jdu na to…

Mimochodem asi po dvacáté jsem v posledních dnech čelil otázce, zda chci v konkursu skutečně uspět. Ano, chci a funkci bych přijal, pokud by zůstali ve svých funkcích všichni tři zástupci ředitele. A pokud by také ostatní zaměstnanci školy chtěli se mnou spolupracovat, umožnili by mi školu během roku lépe poznat a mohli bychom společně skutečně reálně plánovat další počínání. Pokud bych měl do školy přijít jako vetřelec, pak by to nedával smysl.

Neděle 31. března: Snažím se přes známé na Českém svazu ledního hokeje získat informace k stavbě Arény ledových sportů a hlavně případnému vzniku klubu. Přestože se projekt plánuje řadu let, bohužel jsou tyto informace, tak zásadní pro školu, která má arénu na svém pozemku, nedostupné. Pokud by vznikl v aréně klub pracující s mládeží, pak se dá očekávat velký tlak na vznik sportovních tříd ve škole. A na to by bylo třeba se připravit.

Aktualizuji a zveřejňuji svůj životopis. Nic v něm nechybí, s StB jsem nespolupracoval! Byly mi tři roky. 🙂

Sobota 30. března: U ředitele odboru školství žádám zveřejnění zřizovací listiny školy. Na webu školy jsem ji nenašel, na webu MČ také ne. Z listiny bude jasné, jaké vedlejší činnosti může škola vykonávat, jak může navýšit své příjmy.

Snažím se získat více informací o stavbě Arény ledových sportů a související rekonstrukci sportovišť v areálu školy. Radní Ondřej Prokop mne odkazuje na hlavního zástupce investora Tomáše Kučeru. Posílám mu e-mail s žádostí o aktuální informace. Rychle dostávám odpověď (více na případné osobní schůzce):

 1. Areál by měl být plně funkční od školního roku 2020-2021
 2. Funkční využití bude v maximální míře cílit na školní děti a mládež, za tímto účelem byla ustanovena pracovní skupina ze zástupců investora, Městské části, magistrátu HMP, hokejového a curlingového svazu, MŠMT, olympijského výboru a Akademie ledových sportů, která bude při Areálu působit
 3. Spolupráce se ZŠ Ke Kateřinkám je poměrně obsáhlá kapitola, těch možností spolupráce a zaměření školy jako takové je nepřeberné množství (tělesná výchova, sportovní kroužky, odpolední aktivity, sportovní klub atp. atp.)
 4. Informace o Areálu jsou na www.arealls.cz

Čtvrtek 28. března: Schůzka s odcházející paní ředitelkou Janečkovou domluvena na úterý. Paní ředitelce jsem předem poslal otázky, které mám připraveny.

Z kyberprostoru dostávám další dárek – podrobné komentáře k mé koncepci. Děkuji, určitě využiji.

Shodou okolností jsem měl dnes příležitost hovořit s dvěma paními ředitelkami z Prahy 11. Nejprve krátce v ZŠ Mendelova s paní Thumsovou, se kterou jsme živě konverzovali v říjnu po zveřejnění rozhovoru na idnes.cz i v době, kdy MAPu ještě vládl Jakub Lepš a měl jsem zapovězen přístup. Tehdy se mi nelíbilo, že tomu jen přihlíží. Poté jsem přibližně hodinu hovořil s paní ředitelkou Lipertovou ze ZŠ Mikulova, jejíž setrvání ve funkci bez konkurzu jsem nedávno komentoval. Probírali jsme nejen její školu, ale obecně aktuální témata školství. Odnáším si spoustu zajímavých informací a námětů k přemýšlení.

Středa 27. března: Koukám, že se drobně změnila očekávání zřizovatele v článku na webu MČ Praha 11:

 • posilování vztahu mezi školou a veřejností založeného na vzájemném respektu
 • rozvíjení spolupráce mezi školou, veřejností a zřizovatelem směřující ke škole přátelské a pomáhající
 • silnou osobnost, která bude stát za svým týmem pedagogických pracovníků
 • aktivní aplikaci moderních pedagogických trendů trendů s jasným cílem, aby se každý žák učil naplno a s radostí
 • zajištění bezpečného prostředí pro děti i zaměstnance školy

Píše paní ředitelka Janečková, nabízí termín schůzky, který mi nevychází, ale věřím, že se domluvíme na jiný.

Ve škole jsem po pěti dnech od objednání vyzvedl okopírovanou druhou část ŠVP. Je to balík papírů jak Zlaté stránky v dobách největší slávy. Skener u nás ve škole mne bude ještě nějakou chvíli nenávidět, ale konečně mám k dispozici kompletní ŠVP. Druhý díl mne stál 730 Kč. Přemýšlím, zda na těch celkových 866 Kč dělat sbírku. Hlavně se tedy pořád nemůžu zbavit dojmu, že stáhnout PDF z webu školy by bylo pro všechny snazší.

Paradoxem je, že škola má ŠVP s mnoha sty stran. A přesto ŠVP neobsahuje řadu důležitých částí. Každopádně přeji pěkné čtení!

Úterý 26. března: Pokračuji ve snaze získat kontakt na předsedu školské rady. Podařilo se mi spojit dohromady s pěti rodiči. Získal jsem od nich různé drobné informace, ale nikdo nemá kontakt na předsedu školské rady. Třikrát jsem se dozvěděl něco ve smyslu: „Ani nevím, že něco takového existuje, takže nemám.“ Píši e-mail řediteli odboru školství, třeba už kontakt, o který jsem žádal minulé pondělí, získal.

O dvě hodiny později. Sláva, mám kontakt na předsedu školské rady. Děkuji jedné dobré duši za zprostředkování. Pokusím se interpretovat to hlavní z rozhovoru. Školská rada se zaměřuje na hospodaření, zve si paní ředitelku, žádá vysvětlení v případě jakýchkoli nesrovnalostí. Schvaluje výroční zprávu, diskutovala o školním řádu. Stav ŠVP není předsedovi znám. Zda a kdy se schvalovaly nějaké dodatky, neví. Zápisy z jednání jsou u vedení školy. Pedagogické záležitostí školská rada vůbec neřeší.

Večer v podstatě dokončuji koncepci. V FB skupině Školství Prahy 11 znovu prosím o připomínkování. Určitě to není finální verze, doufám, že se ještě podaří realizovat několik plánovaných schůzek. Včetně paní ředitelky.

Pondělí 25. března: Domluvil jsem se s paní ředitelkou Irenou Trojanovou, že se spolu potkáme nad mou koncepcí. Věřím, že do konce týdne budu mít základ koncepce hotový a budeme moci společně „šperkovat“. 😀

Neděle 24. března: Věřím, že se po návratu paní ředitelky Janečkové z dovolené, podaří zrealizovat vzájemnou schůzku. Dávám dohromady témata:

 • Ochota spolupracovat s budoucím ředitelem v jakékoli roli
 • Aktuální spolupráce školy se zřizovatelem
 • Aktuální potřeba investic, stav rekonstrukcí
 • Stavba ALS, rekonstrukce hřišť
 • Vybavení odborných učeben
 • Šatny či skříňky pro děti z 1. stupně
 • Rozpočet školy – vedlejší činnost, finance na DVPP
 • Personální obsazení
 • Šablony II – o co škola žádá
 • Zaměření DVPP – Tvořivá škola, …
 • Spolupráce s školskou radou
 • Elektronická žákovská knížka

Sobota 23. března: Pokud by někdo chtěl ušetřit pár hodin času, pak může využít obecné informace z mé veřejné tvorby koncepce. Ale bacha, za všechny informace neručím. Jsou z různých zdrojů.

V koncepci mám v podstatě hotovou charakteristiku školy. SWOT analýzu už budu také jen drobně upravovat. Hlavní myšlenky už jsou zahrnuty v koncepčních záměrech. Nejvíce práce zbývá na konkrétních cílech a prostředcích k jejich dosažení.

Nebojím se zneužít ochoty své ženy, pořád dokola poslouchat vyprávění o školských věcech. A především zužitkovávám její připomínky. Třeba když něčemu, co je mi naprosto zřejmé, vůbec nerozumí. Asi není sama.

Probírám se finančním plánem pro rok 2018, rozpočtem pro rok 2019střednědobým výhledem pro roky 2020 a 2021. Samozřejmě těm číslům perfektně rozumím a provádím nad nimi komplikované analýzy. 😀 Uff, jsem rád, že paní hospodářka vypadala rázně a že v těchhle věcech bude mít pořádek.

Pátek 22. března: Městská část prodala do článku nové informace. Nějaké očekávané požadavky a také informaci, že nabízí byt. Tak alespoň něco navíc. Bohužel odkaz na ŠVP vypadá slibně, ale ŠVP pod ním není. Takže ani zřizovatel nemá aktuální ŠVP k dispozici.

Já jsem se pro ŠVP podruhé vypravil přímo do školy. Pan zástupce nebyl přítomen, takže se mne ujala paní hospodářka, která mne už očekávala. ŠVP je ve dvou šanonech. Ten druhý se jmenuje Osnovy po ročnících. Není vůbec zřejmé, zda se jedná o aktuální dokument, chybí podpisy, razítko, číslo jednací, … Vypadá to, že dokument je z roku 2009, ale od té doby již musel být dle legislativy aktualizován. O aktualizacích není ani zmínka, přestože evidentně proběhly. Například jsou v „osnovách“ uvedeny minimální výstupy. Paní hospodářka mi za 136 korun okopírovala obecné části. Do příští středy připraví kopii „osnov“. Nikde jsem nenašel výchovně vzdělávací strategie na úrovni předmětů. Zde je scan toho, co mám nyní k dispozici.

Ptal jsem se na kontakt na předsedu školské rady. Paní hospodářka ho snad musí mít, protože sama je členkou rady. Nemůže mi ho dát, jsou to soukromé kontakty. Mám počkat na návrat paní ředitelky z dovolené v příštím týdnu. Zajímavé srovnat se sousední školou.

Lákadlo, pokud přemýšlíte o účasti v konkurzu. Viděli jste platy ředitelů v Praze 11? Platy a odměny za rok 2017. V tabulkách jsou anonymizované platy všech ředitelek a ředitelů MŠ (15) a ZŠ (9). To už za to stojí, ne? A byt k tomu. Pojďte do toho!

Čtvrtek 21. března: Dnes na úvod něco pro milovníky čísel. Statistika ze zprávy ČŠI o konkurzech v roce 2018.

Uchazeči konkurzu doporučení komisí ke jmenování 
a uchazeči jmenovaní do funkce zřizovatelem (v %)* 
Uchazeči              Doporučení  Jmenovaní
Dosavadní ředitel školy       37,8     36 
Jiný uchazeč z dané školy      31,9     31,6 
Jiný uchazeč bez dřívější praxe   18,5     17,9 
Jiný uchazeč s dřívější praxí    6,9      6,7 
Žádný uchazeč            4,9      7,8 

Do jednoho dokumentu sepisuji všechny podklady pro tvorbu koncepce. Čtu školní řád, zvlášť pravidla pro hodnocení a sebehodnocení žáků jsou zajímavým čtením. Např.: “ Známky nejsou jediným zdrojem motivace. “ Běžně se také píše o osnovách, které už přes deset let neexistují. Čtu také preventivní program školy.

Řada zajímavých informací je ve výroční zprávě. Například: „Kvalifikovanost pedagogických pracovníků podle zákona č. 563/2004 Sb. v %: 73,61. V pedag. pracovnících uvedeni: učitelé, vychovatelky ŠD, ŠK a asistenti pedagoga.“

Škola má kompletně obsazené školní poradenské pracoviště.

Škola má poměrně velkou nabídku kroužků.

Má smysl se hlásit na přípravný kurz? Zajímaví a zkušení lektoři. Ne, nejdu do toho, vždyť mám za sebou kvalifikační studium pro řídící pracovníky škol, 124 vyučovacích hodin tvrdé práce. 🙂

Konečně se mi podařilo získat informace od bývalého učitele školy. Jsou využity v dokumentu.

Středa 20. března: Pořád se mi nedaří získat informace od kohokoli zevnitř školy. Zatím nechtějí mluvit učitelé, ani rodiče, na které jsem dostal kontakt. Zkouším poslat e-mail všem učitelům s tím, že je žádám o pomoc, že nemám jinou možnost, jak se dostat k informacím, pokud paní zástupkyně Smetanová odmítá spolupracovat. Jsem zvědav na odpovědi. Jestli vůbec nějaké přijdou.

Získávám posudek o zdravotní způsobilosti. Můj doktor je trochu pošuk, ale oslovuje mne zdvořile „pane magistře“ a nechtěl po mně pětisetkorunu, kterou má za to jedno razítko v ceníku.

Že by byly Vánoce? V e-mailu je anonymní zpráva z evidentně právě založené schránky. Obsahuje ŠVP školní družiny, ŠVP klubu, ŠVP nultého ročníku. Děkuji, neznámý hrdino.

A další dárek. Tentokrát mne jedna dobrá duše varuje, že je škola v soudním sporu s nespokojeným rodičem. A zřejmě se jedná o velmi emotivní záležitost a smír v nedohlednu.

Úterý 19. března: Jsem zas o kus dál. Mám výpis z rejstříku trestů. Čistý. Za sto korun. Také zjišťuji, že se můj doktor přesunul z Velkých Popovic do Uhříněvsi. Pro cestu z Jižáku vstříc dalšímu povinnému potvrzení je to vlastně fuk.

Je tu odpověď od paní zástupkyně. Dostat se k informacím nebude lehké. „Dobrý den, omlouvám se, ale jsem velice zaneprázdněná a veškeré informace můžete získat na webových stránkách naší školy. Zdraví Vladislava Smetanová“ Co k tomu říct? Jde jen o budoucnost školy v minimálně dalších šesti letech, že ano. Takže jsem zatím dostal automatickou odpověď v nepřítomnosti od odcházející paní ředitelky, odmítnutí od paní zástupkyně a nedaří se mi získat kontakt na předsedu školské rady. Uff.

Ani přímo ve škole jsem nepochodil. Chtěl jsem si okopírovat ŠVP, tedy dokument, který že zákona má být k dispozici na veřejně přístupném místě. Podle webu je u Jirky Šimona, vydal jsem se za ním v úředních hodinách, jenže on šel zrovna učit, protože nejsem potížista, domluvili jsme se, že přijdu ve čtvrtek. Trochu to připomíná historku z první školy, ve které jsem učil. Tam po mém dotazu ŠVP asi měsíc hledali, až jej pan ředitel vítězoslavně našel na dně jedné ze skříní v kanceláři. Po elektronické verzi se možná pátrá dodnes.

Schůzka s Martinem Platzem, ředitelem odboru školství. Městská část bude propagovat vypsání konkurzu. Chtěl by do článku o vyhlášení konkurzu přidat ŠVP školy, výroční zprávu. Pomůže mi získat kontakt na předsedu školské rady. Já ho pak samozřejmě nabídnu dalším uchazečům. Paní ředitelka Janečková je na dlouhodobě plánované dovolené, takže existuje šance, že mi po návratu odpoví.

Naší paní ředitelce oznamuji své záměry. Snažím se vylíčit svou motivaci, domlouváme se, jak budeme zodpovídat případné dotazy rodičů.

Využívám první nabídky na poskytnutí pohledu zvnitřku školy. Povětšinou zprostředkované přes známé, jejichž známí mají ve škole děti. Všem dávím stejné otázky.

Pondělí 18. března: Píše Jirka Šimon. Potvrzuje, že se do konkurzu bude hlásit a chce uspět. V odpovědi rozvíjím fakt, že ho nepotěším, že se budu snažit získat co nejvíce uchazečů a že chci také sestavit a zveřejnit svou koncepci.

Zkoumám složení konkurzní komise. Radní pro školství, ředitel odboru školství, paní ředitelka z Mendelky, zástupkyně končící paní ředitelky, předseda školské rady, zástupce ČŠI, úřednice z magistrátu. Sedm lidí, přesně podle zákona. Žádný další přizvaný odborník.

Zkouším poslat žádost o schůzku odcházející paní ředitelce. Vrací se mi odpověď v nepřítomnosti. Škoda. Píši její zástupkyni, snad odpoví. Kontakt na předsedu školské rady (člen zvolený rodiči) stále nemám. Večer zkouším poptat na FB v Rodičích z Jižňáku, přece v té škole někdo musí mít své dítě.

Stále čekám na článek na webu MČ, v kterém by bylo víc než jen oficiální vyhlášení konkurzu. Rád bych začal se sdílením a oslovováním známých ze školského prostředí. Zatím je na webu jen oficiální oznámení na úřední desce.

Pokouším se dohnat jeden několik měsíců starý rest. Píši paní Thumsové, ředitelce ZŠ Mendelova, abychom se osobně potkali. Domlouvali jsme se už v dávné e-mailové komunikaci a ještě k tomu nedošlo. Rovnou ji upozorňuji, že se hodlám hlásit do konkurzu, že vím, že ona je členkou komise, že se může dostat do střetu zájmů. Tak jsem zvědav, jak odpoví. Když se znovu dívám na složení konkurzní komise, říkám si, že to by musel do konkurzu přijít někdo, kdo doteď vůbec nevěděl, kde Praha 11 leží, jinak musí zákonitě být všichni uchazeči ve vazbě alespoň k někomu z členů komise.

Co zatím o ZŠ Ke Kateřinkám vím. Na jedno místo shrnuji: inspekční zprávy ČŠI (poslední bohužel z roku 2015), data z průzkumu mezi žáky škol zřizovaných MČ Praha 11, data z průzkumu mezi rodiči žáků škol zřizovaných MČ Praha 11, výroční zpráva za školní rok 2017/2018, školní řád.

Jako jeden z prvních cílů si dávám ve škole získat ŠVP a to zveřejnit, aby bylo všem dostupné on-line.

Neděle 17. března: Promýšlím variantu, že se přihlásím do konkurzu. Má to dva důvody. Tím prvním je, že nechci, aby v konkurzu byl jen jeden uchazeč a bylo předem rozhodnuto. Druhým pak, že chci připravit smysluplnou koncepci, tu zveřejnit, a zvýšit tak tlak na kvalitu koncepce budoucího ředitele.

Studuji přílohy rozhodnutí Rady MČ Praha 11. Vyhlášení by mělo proběhnout až v pondělí, snad opraví drobné nedostatky. 🙂 Požadovány jsou čtyři roky pedagogické praxe. Ty já splním až 17. srpna 2019. Naštěstí zákon o pedagogických pracovnících umožňuje pro splnění čtyřleté praxe kombinaci pedagogické praxe, zaměstnání v řídící funkci či ve vědě a výzkumu. A to díky zaměstnání u Českého svazu ledního hokeje ve funkci manažera sportovního oddělení splním.

Píši zprávu bývalému předsedovi komise pro školství Janu Chudíkovi (nyní ředitel ScioŠkoly Praha 9), zda neví o nějakém vhodném uchazeči. Neví, jen mi potvrzuje, že se bude hlásit současný zástupce v ZŠ Ke Kateřinkám Jirka Šimon. Jirkovi píši e-mail, abych si to potvrdil.

O své snaze připravit koncepci a zapojit se do konkurzu, stejně tak o úsilí hledat další vhodné kandidáty, informuji radní Zuzanu Ujhelyiovou. Není žádným tajemstvím, že jsme v kontaktu.

Píši e-mail řediteli odboru školství Martinu Platzovi, abych si s ním domluvil schůzku. Jak jinak může člověk zvenku získat informace o škole? Pokud chci připravit smysluplnou koncepci, pak potřebuji informace. Musím nějak pokrýt alespoň trojúhelník zřizovatel – učitelé – rodiče. S Martinem Platzem se domlouváme na úterý 19. března.

Hledám kontakt na předsedu školské rady. Na webu školy marně. Rovnou mám jeden námět k přemýšlení. Jak asi tahle rada funguje? Kontakty nikde, zápisy nikde, jakékoli další informace nikde. Stačí srovnat se sousední ZŠ K Milíčovu. Poptávám kontakt na FB, nikdo se neozývá.

Sobota 16. března: Všímám si, že na webu MČ Praha 11 je v rozhodnutích Rady zveřejněna zpráva s názvem „Vyhlášení konkursu na funkci ředitele/ředitelky Základní školy, Praha 4, Ke Kateřinkám 1400“. Dávám oslavný post do FB skupiny Školství Prahy 11. Po loňském nezdaru a nevypsání žádného z možných konkurzů je tu konečně šance na nějakou změnu.

Začínám přemýšlet, jak oslovit co nejvíce potenciálních zájemců, jak zvýšit tlak na kvalitu. Dobrý ředitel s jasnou vizí je základ kvalitní školy.

Průběžně zapisuje Marek Adler

Posted in: